Helseråd ved reise til Spania

 

Reiseforsikring

Vi anbefaler alle å ha en gyldig reiseforsikring når de reiser til utlandet

Husk å sjekke om forsikringen gjelder for hele den perioden du skal være på reise.

  • Reiseforsikringen kan dekke akutt skade og sykdom som du ikke hadde da dro hjemmefra eller en uventet forverring av en kjent sykdom
  • Du må vise fram et gyldig forsikringsbevis
  • Hvis du blir syk eller har behov for lege, kontakt reiseforsikringen din (alarmtelefon) så får du råd om hvilket legesenter de anbefaler for deg og som de har samarbeid med. 
  • Vi har avtale med alle de norske reiseforsikringene. Du kan bruke alle norske reiseforsikringer hos oss - vi sender regningen til forsikringen

Kronisk sykdom

Mange kroniske sykdommer forverres i varmere klima. (Mange smertetilstander, reumatisk sykdom, astma, eksem, psorias, ME mm.) Men ikke alle sykdommer blir bedre. Det kan være fornuftig å drøfte reiseplanene med  legen din i Norge og få råd om du bør reise. Hvis du har en kronisk sykdom som blir forverret under reisen så er det ikke sikkert at reiseforsikringen vil dekke utgiftene du får til lege, sykehus, medisiner og ev, hjemreise 

Europeisk helsetrygdkort

Kan gi deg rett til gratis helsehjelp i Spania på offentlige legesentre og sykehus. Du må ha et gyldig Europeisk helsetrygdkort . Dersom du har vært utenfor norge i 180 dager eller mer har du ikke rett til å bruke Europeisk helsetrygdkort

 

Gått tom for medisiner?

Har du tatt med for lite medisin av de faste medisinene dine?

Ta med en medikamentutskrift fra legen din eller helse norge som dokumentasjon på medisinene du bruker så kan vi hjelpe dem med resepter

 

Medisiner vi ikke kan hjelpe deg med:

Vi skriver ikke ut vanedannende medisiner som sovemedisiner (imovane, stilnoct etc), beroligende (valium, sobril etc) og sterke smertestillende (B og A preparater). Dersom du bruker slike medisiner må du rådføre deg med legen din før du reiser, ev sette i gang nedtrapping før du reiser.