Reiseforsikringer

Vi samarbeider med alle de norske (skandinaviske) reiseforsikringene Europeiske, SOS, Falck, Gouda. 

Ved akutt sykdom kan du bruke reiseforsikringen hos oss uten å betale. 

Ta med gyldig forsikringsbevis og pass til pasienten og til hovedforsikringstaker 

Spanske helseforsikringer

Samarbeid med spanske helseforsikringer er underveis...