Allmennmedisinske tjenester

Vi utfører legetjenester som man kjenner fra fastlegekontorene og legevaktene i Norge. Tilbudet gjelder for langtidsferierende, fastboende og turister.

Kontakt oss

Legetjenester

Vi utfører allmennmedisinske legetjenester som man er vant til fra fastlegekontorene og legevaktene i Norge: 

  • Akutt skade og sykdom 
  • Utredninger 
  • Kontroller og oppfølging av sykdom 
  • Blodprøver 
  • Småkirurgi 
  • Henvisning til spesialisthelsetjenesten i Norge og i Spania 
  • Legeerklæringer

Om tilbudet

Dette er et  tilbud til fastboende, turister og langtidsferierende. For alle nasjonaliteter. 


Vi kjenner både det norske og det spanske helsesystemet og følger de norske retningslinjene og tradisjonene for behandling.  

Vi har lang erfaring med å hjelpe nordmenn og andre turister som blir syke i Spania. Når man blir syk i utlandet, langt hjemmefra, blir man ekstra sårbar. Derfor har vi stort fokus på å ivareta pasientene og pårørende på en omsorgsfull måte - også utover det rent medisinske. Vi strekker oss langt for å hjelpe våre pasienter så godt som mulig. Vi er et privat legekontor som ikke har noen offentlig refusjonsavtale. Det betyr at du dessverre ikke kan bruke det Europeiske helsetrygdkortet hos oss. Det kan kun brukes på de offentlige legevaktene og sykehusene. Vi kan likevel hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjema til HELFO der du søker om refusjon av pengene du må legge ut. Dersom du har gyldig reiseforsikring så kan du bruke den hos oss.