Trenger du sjømannsattest?

Hege Strømsnes er nå godkjent sjømannslege og kan utstede helseattest for sjømenn som seiler under norsk flagg.  Mange andre europeiske land godtar norsk helseattest

Alle som skal arbeide om bord på et fartøy må ha helseerklæring fra godkjent sjømannslege om at personen er funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord på skip og flyttbare innretninger.

Helseerklæringen er gyldig i to år.

Ta kontakt for avtale, tlf 0034 928 497 793 eller post.norsklegesenter@gmail.com

 

0
Feed